خاطره رهبر انقلاب از نخستین دیدار با امیری فیروزکوهی

948814_249.jpg
استاندارد
خاطره رهبر انقلاب از نخستین دیدار با امیری فیروزکوهی


در خاطرات مقام معظم رهبری آمده است: استاد امیری فیروز کوهی به مناسبت انتخاب من به‌عنوان رئیس‌جمهور، شعر تبریکی برایم فرستاد که در دیوان منتشرشده‌شان نیست، ولی در همین دیوانشان غزلی وجود دارد که خطاب به من سروده‌ان


خاطره رهبر انقلاب از نخستین دیدار با امیری فیروزکوهی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.