کودک سرطانی «فرمول یک» و نامه جنجالی محک

948656_106.jpg
استاندارد
کودک سرطانی «فرمول یک» و نامه جنجالی محک


مؤسسه محک: علی، ولی خانی تیرماه ۹۵ بهبود یافته و همه هزینه‌های بیمارستانی‌اش توسط محک پرداخت شده است


کودک سرطانی «فرمول یک» و نامه جنجالی محک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.