انتقاد افسانه بایگان: کلاس تربیت معنوی در دانشکده‌ها نداریم

993407_348.jpg
استاندارد
انتقاد افسانه بایگان: کلاس تربیت معنوی در دانشکده‌ها نداریم


افسانه بایگان می‌گوید: استفاده از ظرفیت دانشکده و آموزش‌ها با محوریت برگزاری کلاس تربیت معنوی هنرجویان به ارزیابی صحیح این حوزه کمک می‌کند.


انتقاد افسانه بایگان: کلاس تربیت معنوی در دانشکده‌ها نداریم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.