تصویر برداری سریال ایرانی در چین و روسیه!

999991_477.jpg
استاندارد
تصویر برداری سریال ایرانی در چین و روسیه!


کارگردان سریال «گاندو» بیان کرد که برای ادامه تصویربرداری این سریال در روز‌های آینده به تبریز، شیراز، ترکیه، چین و مسکو سفر می‌کنند.


تصویر برداری سریال ایرانی در چین و روسیه!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.