کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختم

1022084_172.jpg
استاندارد
کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختم


کارگردان «معکوس» گفت: توقع مردم از من بالا است از این رو امیدوارم با ساخت «معکوس» به پدرم و سینما ادای دین کرده باشم.


کیمیایی: «معکوس» را برای ادای دین به سینما و پدرم ساختم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.