اسرافیلی: پسر خاله‌ها و پسر عمه‌ها را مدیر فرهنگی می‌کنند

1022680_637.jpg
استاندارد
اسرافیلی: پسر خاله‌ها و پسر عمه‌ها را مدیر فرهنگی می‌کنند


حسین اسرافیلی با انتقاد از نحوه انتخاب مدیران فرهنگی در سال‌های گذشته می‌گوید که بعضا افرادی در حوزه فرهنگ انتخاب شده‌اند در حالی که نمی‌دانند فرهنگ را چطور می‌نویسند. این نوع نگاه‌ها به فرهنگ و هنر انقلاب لطمه زده است.


اسرافیلی: پسر خاله‌ها و پسر عمه‌ها را مدیر فرهنگی می‌کنند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.