غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد

1024109_371.jpg
استاندارد
غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد


تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «پایتخت» گفت: ساخت فصل جدید این سریال به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد و ما در زمینه قصه و داستان مشکلی نداریم.


غفوری: ادامه «پایتخت» به نظر مدیران تلویزیون بستگی دارد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.