تهیه‌کننده فیلم ضدایرانی چرا باید داور جشنواره فجر باشد؟

1027367_851.jpg
استاندارد
تهیه‌کننده فیلم ضدایرانی چرا باید داور جشنواره فجر باشد؟


حمید بهمنی از کارگردانان سینما نسبت به حضور تهیه‌کننده فیلم ضدایرانی «یک خانواده محترم» در مقام داور جشنواره فیلم فجر اعتراض کرد.


تهیه‌کننده فیلم ضدایرانی چرا باید داور جشنواره فجر باشد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.