برنامه‌ای برای ساخت «ماجرای نیمروز۳» ندارم

1045704_599.jpg
استاندارد
برنامه‌ای برای ساخت «ماجرای نیمروز۳» ندارم


محمدحسین مهدویان در نشست خبری فیلم «ماجرای نیمروز۲» یا «ردخون» درباره ساخت قسمت سوم این فیلم گفت: فعلا برنامه‌ای برای ساخت قسمت سوم ندارم تا ببینم چه پیش می‌آید.


برنامه‌ای برای ساخت «ماجرای نیمروز۳» ندارم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.