محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم

1045903_579.jpg
استاندارد
محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم


کارگردان فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ ردّ خون» توضیحاتی را درباره جدیدترین فیلمش ارائه کرد.


محمد حسین مهدویان: تاریخ را تحریف نکردیم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.