مشروح بیانیه هیات داوران جشنواره‌ی فیلم فجر

1046405_416.jpg
استاندارد
مشروح بیانیه هیات داوران جشنواره‌ی فیلم فجر


اعضای هیات داوران جشنواره‌ی فیلم فجر در بیانیه‌ای اعلام کردند که داوری دو سو دارد، یکی سو آنچه داوری می‌شود و سوی دیگر خود داوران که با انتخاب‌های خود، خویشتن را در معرض قضاوت دیگران قرار می‌دهند. امیدواریم داوری ما، در انطباق نسبی با خرد و وجدان جامعه هنری و هنردوست باشد.»


مشروح بیانیه هیات داوران جشنواره‌ی فیلم فجر

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.