خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟

1045984_386.jpg
استاندارد
خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟


مدیر وب سایت شبکه پرس تی وی با متفاوت خواندن هدف، نگاه و عملکرد این شبکه در مقایسه با قدرت‌های رسانه‌ای دنیا، مرضیه هاشمی و عملکرد رسانه‌ای او را صدای بی صدایانی می‌داند که قدرتمندان دنیا تاب شنیدن آن را ندارند.


خبر دستگیری «مرضیه هاشمی» چگونه جهانی شد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.