مردم در اندیشه امام و رهبری

1050563_289.jpg
استاندارد
مردم در اندیشه امام و رهبری


مجتبی زارعی گفت: اسلام گرایی و مردم گرایی دو چیز جدا نیستند. در سنت الهی مردم و جمهورِ مردم، ودیعه و امانت الهی اند.


مردم در اندیشه امام و رهبری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.