هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند

1068914_615.jpg
استاندارد
هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند


نام هنر و یاد هنرمند هرگز به سر نخواهد آمد؛ حتی اگر روزگار غدار سرود فرود را برای او سر دهد یا دست اجل گلوی زندگی اش را بفشارد.


هنرمندانی که سال ۹۷ با دنیا وداع کردند

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.