احتمال زندانی شدن آقای بازیگر بخاطر صحنه سازی دروغین +عکس

1069118_725.jpg
استاندارد
احتمال زندانی شدن آقای بازیگر بخاطر صحنه سازی دروغین +عکس


بازیگری که متهم شده تا با صحنه‌سازی علیه خودش ترتیب یک حمله دروغین نژادپرستانه را داده، به دادگاه رفت.


احتمال زندانی شدن آقای بازیگر بخاطر صحنه سازی دروغین +عکس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.