شوک بزرگ؛ مجری برنامه ۹۰ عوض شد!

1069096_535.jpg
استاندارد
شوک بزرگ؛ مجری برنامه ۹۰ عوض شد!


مجری جوان صداوسیما جای عادل فردوسی پور در برنامه را گرفت.


شوک بزرگ؛ مجری برنامه ۹۰ عوض شد!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.