ده نمکی: با بی‌مهری مواجه شدم /با آمدن اخراجی‌ها مردم با سینما آشتی کردند / انتهای همه فیلم‌های من امید است

1070004_429.jpg
استاندارد
ده نمکی: با بی‌مهری مواجه شدم /با آمدن اخراجی‌ها مردم با سینما آشتی کردند / انتهای همه فیلم‌های من امید است


ببینید من درمورد فیلم خودم صحبت می‌کنم، انتهای همه فیلم‌های من امید است. در رسوایی ۱ شما می‌بینید که انتهای آن اصلاح است. همه فیلم‌ها حتی در اخراجی‌ها آخرش اصلاح است، نابودی کاراکتر را نمی‌بینید و شخصیت را سیاه و سفید نمی‌بینید و در این فیلم هم همین اتفاق می‌افتد. ولی به هرحال در فیلم‌های من امید وجود دارد و به مردم امید می‌دهد، حتی به آنهایی که امیدی به آنها نیست و شاید کل جامعه از آنها قطع امید کرده‌اند، مثل زندانی‌ها.


ده نمکی: با بی‌مهری مواجه شدم /با آمدن اخراجی‌ها مردم با سینما آشتی کردند / انتهای همه فیلم‌های من امید است

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.