قیمت بلیت سینما در سال ۹۸ چقدر گران شد؟

1071804_920.jpg
استاندارد
قیمت بلیت سینما در سال ۹۸ چقدر گران شد؟


قیمت بلیت سینما‌ها در سال ۱۳۹۸ تعیین شده که بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، از ۵ تا ۱۸ هزار تومان متغیر است.


قیمت بلیت سینما در سال ۹۸ چقدر گران شد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.