بازیگر «نون خ»: با ۸۷ متر به تلویزیون باز خواهم گشت

1082941_926.jpg
استاندارد
بازیگر «نون خ»: با ۸۷ متر به تلویزیون باز خواهم گشت


بازیگر سریال “نون خ” گفت: خوشبختانه سال جدید را بسیار خوب با پخش سریال “نون خ” پشت سر گذاشتم. تا آنجا که در میان مردم بودم آن‌ها به شدت از این سریال راضی بودند.


بازیگر «نون خ»: با ۸۷ متر به تلویزیون باز خواهم گشت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.