صداپیشه «جناب‌خان»: ما خودمان را سانسور نمی‌کنیم!

1083593_804.jpg
استاندارد
صداپیشه «جناب‌خان»: ما خودمان را سانسور نمی‌کنیم!


پیشنهاد‌های تبلیغاتی که به «جناب‌خان» می‌شود یک فرآیندی دارد بررسی می‌شود و حتماً تیم طراحان ما نظر می‌دهند، اگر آسیبی به کاراکتر «جناب‌خان» وارد نکند و به صلاح باشد انجام می‌دهیم.


صداپیشه «جناب‌خان»: ما خودمان را سانسور نمی‌کنیم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.