اسلامی: برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم

1104330_859.jpg
استاندارد
اسلامی: برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم


وزیر راه شهرسازی در خصوص برنامه این وزارتخانه برای افزایش مبلغ تسهیلات خرید مسکن، گفت: این وزارتخانه برنامه‌ای برای افزایش میزان وام خرید مسکن ندارد.


اسلامی: برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.