استعفای انصاری‌فرد دقایقی پس از حکم تاج برای ساکت

1156190_532.jpg
استاندارد
استعفای انصاری‌فرد دقایقی پس از حکم تاج برای ساکت


رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی به دنبال انتصاب محمدرضا ساکت به عنوان عضو این کمیته از سمت خود استعفا کرد.


استعفای انصاری‌فرد دقایقی پس از حکم تاج برای ساکت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.