شافعی:در جنگ اقتصادی به تولیدکنندگان از پشت تیر نزنید

1156232_835.jpg
استاندارد
شافعی:در جنگ اقتصادی به تولیدکنندگان از پشت تیر نزنید


رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه امروز اقتصاد ایران در یک جنگ قرار دارد، تاکید کرد: در شرایطی که از روبه‌رو دشمن تمام توان خود را برای ضربه زدن به اقتصاد ایران به کار بسته، تیرهایی که از پشت سر به فعالان اقتصادی می‌خورد کار را بسیار دشوار می‌کند.


شافعی:در جنگ اقتصادی به تولیدکنندگان از پشت تیر نزنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.