آقای بازیگر: آنقدر بازیگری نمی‌کنم تا بمیرم!

1155643_307.jpg
استاندارد
آقای بازیگر: آنقدر بازیگری نمی‌کنم تا بمیرم!


بازیگر سریال “ولایت عشق” گفت: کار خوب پیشنهاد شود قطعا من بازی می‌کنم، اما در شرایط فعلی آنقدر بازیگری نمی‌کنم تا بمیرم.


آقای بازیگر: آنقدر بازیگری نمی‌کنم تا بمیرم!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.