قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟

1173354_525.jpg
استاندارد
قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟


مدیرکل دفتر تعاونی‌های خدماتی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان این که برای آزادسازی سهام عدالت نیاز به قانون است، گفت: ۴۹ میلیون نفر سهامدار عدالت منتظر مصوبه مجلس هستند.


قرار است سهام عدالت به دولت برگردد؟

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.