⁣احسان حدادی کرونا گرفت

1310379_747.jpg
استاندارد
⁣احسان حدادی کرونا گرفت


قهرمان پرتاب دیسک ایران:با توجه به سرفه‌های مکرر، تب و سردرد و این‌که بدنم خیلی عرق می‌کند حس می‌کنم کرونا گرفتم.


⁣احسان حدادی کرونا گرفت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.