دژپسند: اقتصاد کشور رو به بهبود است ولی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم

1311794_883.jpg
استاندارد
دژپسند: اقتصاد کشور رو به بهبود است ولی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم


وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه “وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است ولی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم”، گفت: ادامه روند کاهش تورم، مثبت بودن رشد اقتصاد غیرنفتی و برداشتن گامی بزرگ در واگذاری شرکت‌های دولتی با تغییر روش واگذاری از جمله اخبار امیدبخش قابل تحقق در سال‌جاری است.


دژپسند: اقتصاد کشور رو به بهبود است ولی به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.