قیمت هر کیلو مرغ به ۱۱ هزار رسید

1311760_309.jpg
استاندارد
قیمت هر کیلو مرغ به ۱۱ هزار رسید


چهارآیین گفت: با توجه به مازاد تولید، مرغداران طی پنج ماه اخیر یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان ضرر کردند.


قیمت هر کیلو مرغ به ۱۱ هزار رسید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.