پاسخ نویسنده «کیمیا» به گلایه‌های دریادار سیاری

1360151_259.jpg
استاندارد
پاسخ نویسنده «کیمیا» به گلایه‌های دریادار سیاری


نویسنده فیلمنامه سریال «کیمیا» در قالب یادداشتی به انتقادات مطرح شده به این سریال از سوی دریادار سیاری پاسخ داد.


پاسخ نویسنده «کیمیا» به گلایه‌های دریادار سیاری

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.